Alternativa povrchové úpravy potrubí

Z důvodu poškozování rozvodů studené vody zcizováním oplechování dochází současně ke znehodnocení tepelných izolací, což způsobuje firmám značné finanční náklady na jejich obnovení.
Těmto firmám nabízíme alternativu, která zamezí trvalému poškozování rozvodů vody:
- jako povrchovou úpravu pro venkovní použití doporučujeme samolepící povlak z 5-ti vrstvého laminovaného hliníku VENTURE CLAD, která se vyrábí v různých barvách. Její aplikace včetně případných oprav je jednoduchá a nehrozí nebezpečí krádeže, jak je to v případech, kdy se provádí oplechování těchto potrubních rozvodů.

Více informací na www.kran-izol.cz,

Minerálně vláknité desky na bázi čedičových vláken. Materiál je určen pro své vynikající protipožární vlastnosti a dále pro své tepelně technické a zvukopohltivé vlastnosti. Jako technické izolace pro rovné a mírně zakřivené průmyslové, technické a energetické rozvody, navazující komponenty a pro ostatní zařízení. HTB 380 AluR se používá na místech, kde je vyžadována povrchová úprava izolace. Obj. hm. 40,50,60,80,90,100,110,120,150 kg/m3.

Další informace o technických izolacích

NOBASIL PTN

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do těžkých plovoucích podlah pro svou specifickou tuhost a své tepelně technické a zvukoizolační vlastnosti, do míst s nižším užitně provozním zatížením. (pod beton. a anhydritové povrchy)

NOBASIL PTE

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do těžkých plovoucích podlah (beton. a anhydritové povrchy) pro svou specif. tuhost a své tepelně techn. a zvukoizol. vlastnosti, do míst s nižším užitně provozním zatížením. Velkou měrou ostraňuje kročejový hluk z konstrukce.

NOBASIL PTS

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do lehkých plovoucích podlah pro svou specifickou tuhost a své tepelně technické a zvukoizolační a protipožární vlastnosti do míst kde roznášecí vrstvu tvoří deskový materiál kladený do dvou vrstev (OSB desky,SDK desky určené do podlah).

NOBASIL PVT

Minerálně vláknitý izolační materiál na bízi čedičových vláken, ve formě desek, balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do lehkých i těžkých plovoucích podlah pro svou specifickou tuhost a své tepelně technické, zvukoizolační a protipožární vlastnosti, do míst s extrémním zatížením (např. průmyslové a skladové haly), kde roznášecí vrstvu tvoří armovaná betonová deska a dále do míst s nižším zatížením, v konstrukci kde roznášecí vrstvu tvoří velkoplošný deskový materiál a to minimálně ve dvou vrstvách.

NOBASIL okrajové pásky

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě pásků, blaený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do plovoucích podlah v kombinaci s deskami PTN,PTS,PTV Jde o prvek, který zabraňuje šíření kročejového hluku do svislé části konstrukce.

Další informace o izolacích podlah >

TP 440

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě desek, balený standardně po více kusech. s povrchovou úpravou, kterou tvoří černá netkaná textilie. Materiál je předurčen k aplikaci do stropních podhledů uvnitř staveb jako zvukopohltivá část. Skelná netkaná textilie, která se v perforovaném stropním podhledu instaluje směrem k interiéru minimalizuje průnik poudícího vzduchu a zabraňuje proniknutí nečistot do samotné tepelné izolace.

TP 120 A

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě desek, balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen k aplikaci do stropních podhledů uvnitř staveb jako zvukopohltivá část.

NOBASIL ADE

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken ve formě desek balený standardně po více kusech s povrcho vou úpravou, kterou tvoří světlá skelná netkaná textilie. Materiál je předurčen k pro aplikaci do stropů a stropních podhledů pro své zvukoizolační a především pro své protipožární vlastnosti, v místech kde izolace nebude namáhána tlakem. Skelná netkaná textilie, která se v perforovaném stropním podhledu instaluje směrem k interiéru, minimalizuje průnik proudícího vzduchu a zabraňuje proniknutí nečistot do samotné tepelné izolace. Dále je jeho použití možné do konstrukcí vnitřních stěn jako zvukopohltivá část konstrukce.

Další informace o stropních izolacích >

TI 140 Decibel

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Materiál je v š. 625 mm předurčen k aplikaci do vnitřních stěn jako zvukopohltivá výplň roštových konstrukcí nebo předsazených konstrukcí, převážně pak do vnitřních příček a stěn se zvýšenými akustickými pozadavky na konstrukce sádrokartonových systémů. Materiál je v š. 1200 mm možné použít k aplikaci do šikmých střech jako tepelně izolační výplň krokví střešního pláště převážně do míst se standardními nároky na tepelně technické konstrukce.

TI 140 T

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Materiál je v š. 625 mm předurčen k aplikaci do vnitřních stěn jako zvukopohltivá výplň vnitřních roštových konstrukcí nebo vnitřních předsazených konstrukcí, převážně pak do vnitřních příček a stěn se zvýšenými akustickými a tepelně technickými požadavky na konstrukce sádrokartonových systémů.

NOBASIL ADN

Minerálně vláknitý materiál na bázi čedičo vých vláken, ve formě desek, balený po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do vnitřních stěn pro své tepelnětechnické, zvukoizolační a především pro své protipožární vlastnosti, v místech kde izolace nebude mechanicky namáhána. Dále je jeho použití možné do konstrukcí stropů a podhledů.

TP 115

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě desek, balený standardně po více kusech. Materiál je ve své š. 625 mm předurčen k aplikaci do vnitřních stěn jako zvukopohltivá výplň vnitřních roštových konstrukcí nebo vnitřních předsazených konstrukcí, převážně pak do vnitřních příček a stěn se zvýšenými akustickými a tepelně technickými požadavky na konstrukce sádrokartonových systémů. Taktéž možné použít k aplikaci do šikmých střech jako tepelně izol. Výplň krokví střešního pláště, do předsazených konstr. podkrokevních systémů jako druhá vrstva tepelné izolace střešní konstrukce.

Další informace >

TI 132 U (Unifit 032)

Minerálně vláknitý materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí, se speciálním značením”—” pro snadné řezání. Materiál je předurčen k aplikaci do šikmých střech jako tepelně izolační výplň krokví střešního pláště, převážně do nízkoenergetických a pasivních domů. Vysoká tuhost.

TI 135 U (Unifit 035)

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí, se speciálním značením “—” pro snadné řezání. Materiál je určen k aplikaci do šikmých střech jako tepel.izolační výplň kroví střešního pláště, převážně do míst se zvýšenými nároky na tepelně techncké vlastnosti konstrukce a dále do šikmých střešních konstrukcí nízkoenergetických a pasivních domů.

TI 435 U

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí, se speciálním značením “—” pro snadné řezání, s povrchovou úpravou,kterou tvoří bílá skelná netkaná textilie. Materiál je předurčen k aplikaci do šikmých střech jako doplňková tepel. izolace v místě pod krokvemi střešního pláště, převážně do míst se zvýšenými nároky na tepelně technické vlastnosti konstrukce. Skelná netkaná textilie má ochrannou filtr. funkci izolace. Skelná netkaná textilie musí být aplikována směrem do interiéru.

TI 137 U (Unifit 037)

Minerálně vláknitý izol.materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí, se speciálním značením “—” pro snadné řezání. Materiál je předurčen k aplikaci do šikmých střech jeko tepelně izolační výplň krokví střešního pláště, převážně do nizkoenergetických domů. Vysoká tuhost.

TI 140 U (Unifit 039)

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí, se speciálním značením “—” pro snadné řezání. Materiál je určen k aplikaci do šikmých střech jako tepel.izolační výplň krokví střešního pláště, převážně do míst se standardními nároky na tepel. techn. vlastnosti konstrukce.

Další informace >

Pokud chcete účinným způsobem snížit spotřebu energie v rodinném domě, zateplení střechy či podkroví je nezbytné. Následující video ukazuje, jak správně postupovat při izolaci podkroví.

Přinášíme vám video z youtube o zateplení vnitřní kostrukce střechy.